11-09-2014 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#163 - Godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere#164 - Godkendelse af dagsorden#165 - Budget 2015-2018#166 - Politisk mødekalender 2015#167 - Udpegning af medlem til poster#168 - Anlægsmidler til nyt torv og strandstrøg, Marielyst#169 - Revisionsberetning nr. 16 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013#170 - Ansøgning om kommunegaranti for lån - Marrebæk-Højet Vandværk#171 - Ansøgning om privatisering af dagtilbuddet Kragereden#172 - Bevarelse og udvikling af tilbud på Gartnervænget#173 - Frigivelse af anlægsmidler samt flytning af anlægsbudget 2014-2016 - Sophieskolen#174 - Genoptagelse af besparelsesforslag om lukning af dagtilbuddet Strandloppen#175 - Optimering af samlingshusområdet inkl. høring#176 - Igangsættelse af projekt Farøbroløb 2015 med underskudsdækning#177 - Oplæg til etablering af to rekreationspladser til ældre uden forudgående visitation#178 - Beslutningsforslag fra SF - Beskyttet beskæftigelse på Sakskøbing Sportscenter, Danhostel og Camping#179 - Pendlerordning - Forslag til modeller for udvidelse af åbningstider i dagtilbud#180 - Endelig godkendelse af spildevandsplan 2014-2020#181 - Forslag til lokalplan 175 - Genbrugsanlæg Stubbekøbingvej samt kommuneplantillæg nr. 5#182 - Landsbyfornyelsespuljen 2015 - Udmelding af ramme#183 - Rammeaftalens Styringsaftale 2015#184 - Udvalgsstrategier 2014-18#185 - Udpegning af medlem til styreguppen i Restart Lindholm#186 - Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum, Hotel Falster, Nykøbing F.#187 - SPØRGETID#188 - Overdragelse af areal (Lukket punkt)#189 - Salg af byggegrund (Lukket punkt)#190 - Salg af ejendom (Lukket punkt)#191 - Salg af jord (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 11. september 2014. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 342
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1