12-06-2014 - Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#111 - Godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere#112 - Godkendelse af dagsorden#113 - 1. behandling af forslag til ændring af kommunens styrelsesvedtægt#114 - Vederlag til formand for Udvikling og Borgerinddragelsesudvalget#115 - Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd#116 - Udpegning af repræsentant ved ekspropriationer til erhvervsområde ved Nørre Alslev#117 - Forlængelse af periode for deltagelse af borgermedlemmer i §17 stk. 4 udvalget frem til og med december#118 - Erhvervsområde ved Nørre Alslev - Økonomi, salgsvilkår og bevillinger#119 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 (Sammendrag)#120 - Budget 2015-2018 - Prioritering af indsatser på udvalgets område (TMU)#122 - Ansøgning om frigivelse af resterende anlægsmidler til 2 boldbaner i Nr. Alslev i 2014#123 - IT-sikkerhedspolitik#124 - Udpegning af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv m.v. til skolebestyrelserne#121 - Kommunegaranti for lån til finansiering af anlægsinvesteringer#125 - Behandling af høringssvar til forslag om besparelser og optimering af budget 2015-2018 for dagtilbudsområdet#126 - Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp#127 - Frigivelse af midler til AT-påbud#128 - Frigivelse af midler til renovering af kommunale bygninger - Akutte behov#129 - Landsbyfornyelsespuljen - Fordeling og frigivelse af puljemidler#130 - Garantistillelse til foreningen Gedser Remise til etablering af veterantogskørsel#131 - Lolland Falster Airport - Regnskab 2013 og budget 2015#132 - Tilsagn fra staten til områdefornyelse i Stubbekøbing#133 - Ophævelse af Lokalplan Syd44 og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2#134 - Udsendelse af Lokalplan 165 - Fritidshusområde - Sdr. Alslev og Ulslev Strand i høring#135 - SPØRGETID#136 - Kommunal garanti (Lukket punkt)#137 - Nedrivning af kommunale bygninger (Lukket punkt)

Her kan du gense byrådsmødet afholdt den 12. juni 2014. Du kan springe i videoen ved at klikke på punkterne i dagsordenen under videoen.

Denne video er set i alt: 252
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1