13-08-2020 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#67 - Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder#68 - Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden#69 - Beslutningssag: Restaurationsplan for Guldborgsund kommune#70 - Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 29 vedrørende regnskabsåret 2019#71 - Beslutningssag: Afslutning af anlægssag vedr. kunstgræsbane i Sakskøbing#72 - Beslutningssag: Ændringsforslag til anlægssag vedr. ny boldbane i Tingsted#73 - Beslutningssag: Ansøgning om tilskud - Nysted Sauna og Havbad#75 - Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti - Sejl- og Motorbådsklubben Grønsund#76 - Beslutningssag: Etablering af vaskeri på Solgården#77 - Beslutningssag: Udskiftning af køkken på Solgården#78 - Beslutningssag: Udskiftning af varmtvandsanlæg på Helenehuset, Stubbekøbing#79 - Beslutningssag: Tillæg til anlægsbevilling til færdiggørelse af Østerbroskolen#80 - Beslutningssag: Øget frihed til økonomisk drift for selvejende haller#81 - Beslutningssag: Godkendelse af korrigeret skema B - helhedsplan for afdeling 35 Hammerlodden/Teglværksgade, Nykøbing F. Boligselskab#82 - Beslutningssag: Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solcellepark ved Grænge#83 - Beslutningssag: Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solcellepark ved Radsted#84 - Beslutningssag: Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solcellepark ved Vålse#85 - Beslutningssag: Standsning af planlægning for solcellepark ved Bøtø#86 - Beslutningssag: Lokalplan og kommuneplantillæg for anlæg af ferielejligheder ved Marielyst#87 - Beslutningssag: Udsendelse af Grønt Danmarkskort i idéfase-høring

Se eller gense Byrådsmødet 13. august 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 1142
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 8
Den seneste måned: 13
Det seneste år: 1032